Projekce

  1. Domů
  2. Projekce

Projekce gastronomických provozů:

  • konzultace a odborné poradenství v oboru gastronomie

Pomůžeme zrealizovat představy zákazníka a zároveň poradíme tak, aby řešený provoz splňoval požadavky na hygienické standardy, moderní technická řešení a nízké provozní náklady budoucího provozu.

  • zpracování studií gastronomických provozů

Náš tým pro Vás zpracuje architektonickou studií, která je prvním krokem k úspěšné realizaci Vašich představ. Po konzultaci nabídneme i variantní řešení rozmístění technologií, finální dispozici po dohodě obhájíme na příslušné KHS.

  • zpracování kompletní projektové dokumentace

Zejména pro projekční kanceláře nabízíme vytvoření projektové dokumentace v oboru Technologická zařízení staveb – gastrotechnologie.

Součástí dokumentace je technická zpráva, návrh dispozičního a technologického řešení, podklady pro další profese – přípojné body ZTI, EL, PLYN, VZT, výkaz výměr a rozpočet technologického vybavení.

  • 3D modelovaní a vizualizace

Pro lepší představu zákazníka vytváříme také přehledné 3D modely   navrhovaného provozu a vizualizaci návrhů v pohledu 3D.

  • autorský dozor a technickou spolupráci při stavební přípravě zakázek

Naši spokojení klienti